EN

پروژه های شرکت پتروپارس

پروژه ها

توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی

  توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی

میدان نفتی آزادگان جنوبی در 80 کیلومتری غرب اهواز، در نزدیکی مرز عراق واقع شده است. ذخایر در جای نفتی موجود در این میدان حدود 25.34 میلیارد بشکه تخمین زده می شود که با احتساب ضریب برداشت 6/6 درصد نفت قابل برداشت آن حدود 1/7 میلیارد بشکه برآورد می شود، فرآیند توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی در قالب دو فاز توسعه انجام می شود که طبق هدفگذاری انجام شده، قرار است تولید در این میدان به 600 هزار بشکه در روز برسد.

پس از اتمام موفق پروژههای بزرگ در زمینه توسعه میدانهای نفتی و گازی مختلف و همچنین با تکیه بر تجربیات موفق، مدیریت توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی به عنوان قرارداد MC در نوامبر 2018 توسط شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) به شرکت پتروپارس واگذار شد. این پروژه شامل انجام خدمات محول شده و مدیریت پروژه است که بررسی و تعریف مجدد بستههای کاری، برنامهریزی و کنترل و مدیریت پیمانکاران طرف قرارداد کارفرما را شامل میشود.

تصاویر


همزمان با کشف میدان گازی عظیم پارس جنوبی در خلیج فارس، انديشه تاسيس شرکتی ايرانی به منظور آغاز بهره برداری از منابع خدادادی و انتقال دانش فنی و مدیریت طرح و پروژه‌های بزرگ نفت و گاز کشور شکل گرفت و در هفتم بهمن 1376 شمسی (1998 ميلادی) شرکت پتروپارس لیمیتد تاسیس شد. اين شرکت در گام اول، اجرای فاز یک میدان پارس جنوبی  ادامه مطلب ...

طراحی سایت: ایزی وب