EN

منابع انسانی

منابع انسانی پتروپارس

داشتن بهترین‎ها افتخار ما است.

منابع انسانی مهمترین ثروت و موثرترین منبع ارزشافزایی پتروپارس است و اعتقاد داریم مهمترین عامل موفقیتهای این گروه، حاصل بهرهگیری از طیف متنوعی از تخصصها و توانمندیها در نیروی انسانی است. با این وصف همواره بکارگیری، نگهداشت و ارتقای علمی نیروی انسانی به عنوان یک اولویت راهبردی در این شرکت محسوب میشود و با نظر به اقدامات انجام شده در این زمینه، اکنون رویکرد ارزشمحور به نیروی انسانی با برند پتروپارس عجین شده است.

منابع انسانی
منابع انسانی

سیر تحول 20 ساله پتروپارس از بدو تاسیس تاکنون و اجرای طرحها و پروژههای ملی در سختترین و پیچیدهترین شرایط، سبب انباشت دانش بهروز و تجربههای گرانبها شده و سبد کاملی از تخصصهای متنوع فنی و مهندسی و مدیریتی را در این مجموعه شکل داده است؛ به نحوی که از این رهگذر غنیترین مجموعه مهندسی نفت کشور در گروه پتروپارس پایه گذاری و ظرفیت همکاری و اجرای پروژههای بینالمللی را فراهم آورده است. همچنین همکاریهای فراوان پتروپارس با شرکا، تامین کنندگان و پیمانکاران تراز اول بینالمللی، باعث شده است که این تجربیات از غنا و سطوح حرفهای بالاتری برخوردار شود.

طراحی مدل شایستگی و مسیرهای رشد چند بعدی در پتروپارس یکی از برنامههای مهم برای ارج نهادن به ارزش، تلاش و پشتکار هر یک از کارکنان است تا از طریق آن روند توسعه بیش از پیش نیروی انسانی، نگهداشت کارکنان توانمند و همچنین متنوع ‎سازی تخصصها به طور ساختارمند اجرا شوند. از این رو، کارکنان گروه پتروپارس همواره مسير شغلی مناسب خود را براي دستيابی به بالاترين مدارج سازمانی در نظر داشته و برای آن تلاش میکنند. وجود تعداد قابل توجهی از مديران جوان در بالاترين ردههای تصميم‎ گيری سازمانی که برخواسته از بدنه کارشناسی همین شرکت هستند، خود گواه روشنی بر صحت این ادعا و جدیت در این مسیر است.

همزمان با کشف میدان گازی عظیم پارس جنوبی در خلیج فارس، انديشه تاسيس شرکتی ايرانی به منظور آغاز بهره برداری از منابع خدادادی و انتقال دانش فنی و مدیریت طرح و پروژه‌های بزرگ نفت و گاز کشور شکل گرفت و در هفتم بهمن 1376 شمسی (1998 ميلادی) شرکت پتروپارس لیمیتد تاسیس شد. اين شرکت در گام اول، اجرای فاز یک میدان پارس جنوبی  ادامه مطلب ...

طراحی سایت: ایزی وب