EN
بهداشت، ایمنی و محیط زیست

بهداشت، ایمنی و محیط زیست

 
ارزش ها

ارزش‌های ما

رعایت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در عین حفظ کیفیت از ارزش‌های اصلی پتروپارس است به طوریکه ارتقا و بهبود دائمی اجرای پروژه‌ها در مناطق حساس و حیاتی را به عنوان یکی از اهداف اصلی خود قرار داده است. پتروپارس در اجرای تمام فعالیت‌ها و پروژه‌ها اولویت اول را به این اصل می‌دهد که نباید آسیبی به هیچ فرد و هیچ بخشی از محیطزیست و ثروت‌های ملی وارد شود. این ارزش‌ها در پتروپارس شعار نیست بلکه در حکم باور و اعتقاد است. اکتشاف پاکیزه انرژی و رعایت ارزش‌ها و اهداف مربوط به تولید، ما را وادار می‌سازد که تمام تلاشمان را به بهترین نحو ممکن برای مشتریان خود و نسل‌های آینده به کار بگیریم. ارزش‌های ما بیانگر این باور است که ما هستیم و به پیش خواهیم رفت و خوب میدانیم که کامیابی ما با حمایت از مردم ایران، مشتریان، پیمانکاران و تامینکنندگان که عملیات اجرایی پتروپارس را پشتیبانی می‌کنند، محقق می‌شود. پایبندی و تعهد به پذیرش مسئولیت و پاسخگویی و نیز پیمودن مسیر توسعه پایدار باعث شده ‌است که پتروپارس تمام تلاش خود را به کار گیرد تا مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست را اجرا کند و آن را ارتقا دهد. علاوه بر این پتروپارس لازم می‌داند که سامانه‌های مدیریت کیفیت را در تمام سطوح سازمانی و شرکت‌های وابسته به اجرا بگذارد. برای اطمینان از اجرای موفقیتآمیز سامانه‌های مدیریت بهداشت، ایمنی و محیطزیست در تمام ساختار سازمانی پتروپارس، حداکثر تلاش خود را به کار بسته‌ایم تا رهنمودها و روش‌ها و شیوهنامه‌های متنوعی را تدوین و اجرا کنیم. این روش‌ها و شیوهنامه‌ها با هدف اجرای بهینه کار، مطابق استاندارهایOHSAS 18001  یا ISO 45001، ISO 14001 و ISO 9001 تدوین شده‌اند. آمار عملکرد HSEQ در سال‌های گذشته شاهدی بر تلاش‌ها و پایبندی‌ پتروپارس به این اصول است.

وفقت‌های پتروپارس در حوزه HSE

مختصری از موفقیت‌های پتروپارس در حوزه HSEQ

 • عضویت در انجمن بینالمللی  OGP
 • یکی از سه شرکت منتخب در حوزه HSE در سال 2015
 • اعطای تقدیرنامه به عنوان بهترین شرکت در زمینه HSE در منطقه پارس جنوبی در سال 2018
 • دستیابی به رکورد 48 میلیون نفر ساعت کار بدون وقوع هیچ‌ حادثه اساسی
 • تشکیل اولین دبیرخانه حرفه‌ای در زمینه HSE نفت و گاز در ایران

مدیریت HSEQ پتروپارس، ریسک‌های ناشی از کار را مطابق با سیاست‌ها، کتابچه‌ها، آییننامه‌ها و رهنمودهای ناظر بر HSE به اجرا می‌گذارد. سامانه مدیریت یکپارچه به ما این اطمینان را می‌دهد که تولیدی امن و بیخطر برای جهان، انجام دهیم. ما تعهد داریم فرهنگ HSE را میان کارکنان خود ترویج و ارتقا دهیم و از منابع طبیعی و توسعه پایدار حمایت و پشتیبانی کنیم.

If you can dream it, you can do it

نقش مدیریت HSEQ در پتروپارس

 • کاهش هزینه‌ها و عواقب جبران ناپذیر اقتصادی و مسائل مربوط به بهداشت منابع انسانی ناشی از هر حادثه‌ای
 • توجه ویژه در اجرای پروژه‌ها به مسائلی همچون رشد اقتصادی، توسعه اجتماعی، حفاظت از محیطزیست برای توسعه پایدار
 • پشتیبانی از بهداشت و ایمنی کارکنان و ارتقای آن
 • حفاظت از منابع طبیعی و زیرساخت‌های انرژی به هنگام اجرای پروژه‌ها
 • به حداقل رساندن آثار نامطلوب صنعت در محیطزیست و افزایش جنبه‌های سودمند آن با حصول اطمینان از ایمنی کامل و کیفیت جامع در تمام پروژه‌ها
 • کسب اعتبار و نامآوری برای شرکت از طریق دستیابی به نتایج بهینه کیفی، اجرای ایمن پروژه‌ها و تعالی سازمانی
 • توسعه منابع انسانی پایدار و ایمنسازی محیط کار
 • بهره‌گیری از شکل‌های جدید تکنولوژی در حوزه HSE
 • ارتقای موقعیت جهانی پتروپارس و افزایش تعاملات بینالمللی
 • تطبیق دادن جنبه‌های ایمنی خدمات و محصولات نهایی شرکت با استانداردهای بینالمللی
 • بهره‌گیری از تکنولوژی مهندسی به روز و دیگر فناوری‌های پیشرفته در تمام فرآیندهای تولید به منظور به حداقل رساندن ریسک‌های بالقوه کار و نیز پرهیز از عوامل خطرآفرین در محیط کار و آلودگی محیطزیست
نقش مدیریت

محیط زیست

ما بر محیطزیست تمرکز ویژه‌ای داریم و همیشه تلاش می‌کنیم که از بهترین رویکردها بهره بگیریم تا آلودگی آن را به حداقل برسانیم. علاوه بر این متعهد هستیم مجموعه‌ای از اصول حفاظت از دریاها در پروژه‌های دریایی را مراعات کنیم. در این زمینه، یکی از طرحهای مهم ما سرمایهگذاری در مدیریت کاهش آلودگی ناشی از روشن ماندن فِلِر در منطقه پارس جنوبی است.

محیط زیست

همزمان با کشف میدان گازی عظیم پارس جنوبی در خلیج فارس، انديشه تاسيس شرکتی ايرانی به منظور آغاز بهره برداری از منابع خدادادی و انتقال دانش فنی و مدیریت طرح و پروژه‌های بزرگ نفت و گاز کشور شکل گرفت و در هفتم بهمن 1376 شمسی (1998 ميلادی) شرکت پتروپارس لیمیتد تاسیس شد. اين شرکت در گام اول، اجرای فاز یک میدان پارس جنوبی  ادامه مطلب ...

طراحی سایت: ایزی وب