EN
شرکت پتروپارس

پروژه‌های شرکت پوسکو

پروژه فاز 13D

  پروژه فاز 13D

قرارداد MC برای انجام عملیات حفاری دو حلقه چاه توصیفی با شركت پتروگوهر فراساحل كیش در تاریخ 7 مهر 1389 و به صورت تامین كالا و مدیریت پروژه امضا و متعاقباً كارهای مقدماتی از قبیل تهیه برنامه چاه، بررسی فنی دستگاه حفاری و برگزاری مناقصه برای خرید كمبود كالاهای پروژه و سایر وسایل مورد نیاز نهایی شد. در ادامه به دلیل مشكلات پیش آمده برای دكل تعیین شده از طرف كارفرما مقرر شد تا شركت POSCO در قالب الحاقیه‎ای به این قرارداد نسبت به حفاری یك حلقه چاه توصیفی در ناحیه فاز 13 پارس جنوبی اقدام کند که به دنبال آن چاه مذكور حفاری و تست و با موفقیت تحویل كارفرما شد.
ردیف فاز 13 تعداد چاههای اولیه کاهش و افزایش چاهها توسط کارفرما تعداد چاههای نهایی قابل تکمیل تعداد چاههای تکمیل شده
1 سکو D 2 -1 1 1
2 کل 2 -1 1 1

تصاویر


طراحی سایت: ایزی وب