EN
شرکت پتروپارس

پروژه‌های شرکت پوسکو

پروژه فاز 12

  پروژه فاز 12

پروژه فاز 12 از جمله فازهای مخزن پارس جنوبی است كه در ناحیه مرزی این مخزن با كشور قطر قرار گرفته و شرقی ترین فاز پارس جنوبی محسوب می‎شود. این فاز با فازهای 8 و 11 پارس جنوبی همسایه است. پروژه فاز 12 پارس جنوبی به منظور تولید MMSCFD 3000 و انتقال گاز به پالایشگاهی در تنبك تعریف شده بود.
پروژه حفاری این فاز شامل چهار منطقه عملیاتیA,B,C و Satellite است كه در مناطق A,B,C هركدام 12 چاه حفر می‎شود و در منطقه Satellite حفاری 9 حلقه چاه برنامه‎ریزی شده بود. بنابراین مجموع چاه‎های فاز 12 به 45 حلقه چاه بالغ می‎شود كه از این تعداد 36 حلقه چاه توسعه‎ای و دو حلقه چاه توصیفی حفاری و بقیه چاه‎ها طبق توافقات كارفرما و پیمانكار از حیطه كار حفاری خارج شده‎اند.
ردیف فاز 12 تعداد چاه‎های اولیه کاهش و افزایش چاه‎ها توسط کارفرما تعداد چاه‎های نهایی قابل تکمیل تعداد چاه‎های تکمیل شده
1 سکو A 12 0 12 12
2 سکو B 12 0 12 12
3 سکو B-08 0 1 1 1
4 سکو C 12 -2 10 10
5 سکو C-05 0 1 1 1
6 سکو D 9 -8 1 1
7 سکو D11-01 0 1 1 1
8 کل 45 -7 38 38

تصاویر


طراحی سایت: ایزی وب