EN
شرکت پتروپارس

پروژه‌های شرکت پوسکو

پروژه فرزاد A

  پروژه فرزاد A

ناحیه فرزاد در خلیج فارس واقع شده و بین ایران و عربستان مشترك است و طبق برنامه‎ریزی‎های انجام شده بعد از حفر یك حلقه چاه توصیفی در این منطقه توسط شركت POSCO در سال 1392، نسبت به توسعه میدان در دو فاز A و Bاقدام خواهد شد.
ردیف پروژه فرزاد تعداد چاه‎های اولیه کاهش و افزایش چاه‎ها توسط کارفرما تعداد چاه‎های نهایی قابل تکمیل تعداد چاه‎های تکمیل شده
1 سکو A 1 0 1 1
2 کل 1 0 1 1

تصاویر


طراحی سایت: ایزی وب