۲۹ شهریور ۱۳۹۸

ایمنی، بهداشت و محیط زیست

HSE 4

در تمام فعالیت ها و پروژه های پتروپارس، ما مسئول مسائلی هم چون بهداشت، ایمنی، محیط زیست و کیفیت هستیم. "اول ایمنی" و " هیچ آسیبی به افراد و هیچ صدمه ای به تجهیزات" بسیار فراتر از شعارهای شرکت پتروپارس هستند و در واقع این شعارها بیانگر باور ما هستند. سبیار افتخار می کنیم که فرهنگ "بهداشت، ایمنی، محیط زیست و کیفیت (HSEQ) در شرکت پتروپارس به حد کمال و اعلاء رسیده است و امروزه در کلیه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی  ایران به خوبی شناخته شده است.

به منظور بهبود و پیشبرد اهداف HSEQ، پتروپارس مطابق سیستم مدیریت کیفیت (QMS) و رهنمودهای OGP و استانداردهای ایزو 2008:9001 و نیز سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS)، ‌یک سیستم مدیریت یکپارچه را به مرحله اجرا گذاشته است. IMS این امکان را به پتروپارس می دهد تا به طور مداوم فعالیت های HSEQ را بهبود بخشد تا بتواند برای پیشگیری از ضررو و زیان وارده به افراد و اموال و محیط زیست حمایت پایداری بنماید.

علاوه بر اینها کارکنان شایسته و صاحب صلاحیت HSEQ موظف هستند در مورد تمام مسایل مربوط به بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست و کیفیت به مدیران مشورت دهند و نظر کارشناسی ارائه نمایند. تیم های HSEQ مسئولیت دارند شیوه های HSEQ را ایجاد و بررسی نمایند و بر فعالیت های پیمانکاران از طریق بازرسی های دوره ای نظارت نمایند تا مطمئن گردند که در تمامی عملیات مختلف شامل فعالیت های شرکت و اجرای طرح ها و پروژه ها، استاندارد های مربوط به بهداشت، ایمنی و محیط زیست و کیفیت و نیز دستورالعمل های ناظر بر محیط کار به درستی مراعات می شوند.

پتروپارس از طریق برقراری ارتباط نزدیک با نهادهای قانون گذاری و استانداردهای سازی،  از آخرین تغییرات در مقررات و آئین نامه ها آگاه می گردد و خود را روز آمد نگه می دارد.

سیستم مدیریت یکپارچه ما

HSE 1


همگام با رویکرد راهبردی ما به افزایش توانایی های رقابتی و بهبود دائمی خدمات و دستیابی به توسعه پایدار و انجام مسئولیت های اجتماعی پتروپارس و برای رسیدن به موفقیت پایدار، موارد زیر همیشه به دقت رعایت می شود:

 1. جلب اعتماد ، افزایش میزان رضایتمندی مشتریان و برآورده کردن انتظارات سرمایه گذاران از طریق تعامل و ارتباط موثر همراه با رعایت مقررات قانونی مربوطه.
 2. ارتقاء دائمی کیفیت خدمات با بهره گیری از فن آوری های جدید، انتخاب نظام مند تامین کنندگان و شرکای تجاری، تبادل دانش و ایجاد روابطی که حافظ منافع دوجانبه باشد.
 3. بهبود دائمی فعالیت ها، مولد بودن و فرآیند تجاری و بازرگانی از طریق تشویق فرهنگ متعالی و اجرای شیوه ها و دستورالعمل های روزآمد ناظر بر بهداشت، ایمنی ، محیط زیست و کیفیت و نظام های مدیریتی.
 4. توانمند سازی منابع انسانی از طریق آموزش،‌ استخدام و بازآموزی متخصصان کارآزموده ، تشویق ، انگیزش و ایجاد فرهنگ همکاری و تعهد.
 5. ارتقاء شاخص های عملکرد بهداشت، ایمنی و محیط زیست از طریق مدیریت ریسک ، پیشگیری از حوادث و استفاده بهینه و مؤثر از منابع طبیعی، مواد و انرژی به هنگام ارائه خدمات.
 6. تشخیص و شناسایی خطرات در تمام فعالیت ها و تلاش برای از میان بردن خطرات و کنترل آنها
 7. هدف گذاری برای بهبود اقدامات و فعالیت ها و گزارش عملکرد
 8. گنجاندن عملکرد به مقررات HSEQ و پایبندی به آن در تشویق کارکنان و اعطاء و پاداش متناسب با رعایت اصول HSEQ
 9. ارتباط آشکار و صریح با سرمایه گذاران برای حصول اطمینان از اینکه آنها سیاستها و استانداردها و برنامه ها و پایبندی ما به HSEQ را به درستی درک نموده اند.

کارکنان پتروپارس متعهد هستند به این سیستم مدیریت یکپارچه اعتقاد داشته باشند و باید عملکرد و فعالیت های خورد را با ملزومات و شرایط سیستم یکپارچه مدیریت تطابق دهند و درعین حال برای بهبود دائمی این سیستم راه حل های مناسبی ارائه نمایند. مدیران و سرپرستان کلیه واحدها موظف هستند به نحوی مؤثر اجرای این سیستم را مستند سازند.


عملکرد HSEQ

HSE 2

شاخص ترین عملکرد واحد HSEQ در زمینه کارکنان در سال های اخیر موارد زیر را شامل می شود: 

 • اجرای سیستم مدیریت یکپارچه و نیز بازرسی مداوم در زمینه کارکنان و پروژه های شرکت
 • تحلیل داده های آماری مستخرج از گزارش های ماهانه HSEQ در ارتباط با پروژه های شرکت
 • نظارت بر اجرای ملزومات و شرایط ناظر بر مدیریت HSEQ در مورد تمام پروژه های شرکت
 • عضو مدیریتی " انجمن حرفه ای HSE شرکت صنایع نفت
 • انجام بازرسی های دوره ای HSE ( در سطح اول و دوم و سوم)
 • رهبری و مدیریت مطالعه کامل "ارزیابی تاثیر اجتماعی و محیط زیستی" و اخذ اجازه رسمی از سازمان حفاظت محیط زیست برای تمامی پروژه های شرکت

گواهینامه ها،‌ استانداردها و جوایز دریافتی

HSE 3

 •  اخذ ایزو 2008: 9001 از شرکت QS سوئیس
 • اخذ گواهی HSE-MS از QS براساس رهنمودهای جامعه مقررات نفت و گاز موسوم به (OGP)
 • اخذ گواهی IMS از شرکت QS سوئیس
 • دریافت گواهی ناظر و ناظر ارشد صادره از IRCA با تائید DNV
 • انتخاب شده به عنوان شرکت برتر در زمینه "حفاظت از محیط زیست و توسعه مدیریت"
 • دریافت گواهی نامه از BUREA VERITAS (BV) مطابق شرایط مقرر در رهنمودهای E & P برای ایجاد واجرای سیستم مدیریت HSE در زمینه " توسعه میادین نفت و گاز ( اکتشاف، توسعه و تولید) 
 • دریافت گواهی نامه از IQNet & DQS GmbH برای اجرای سیستم مدیریت کیفیت
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پتروپارس می باشد.