۲۹ شهریور ۱۳۹۸

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز تهران - گزارش تصویری 1

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز تهران

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز تهران

شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز تهران

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز تهران

شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز تهران

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز تهران

شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز تهران

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز تهران

شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز تهران

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز تهران

شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز تهران

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز تهران

شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز تهران

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز تهران

شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز تهران

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز تهران

شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز تهران

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز تهران

شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پتروپارس می باشد.