۲۹ شهریور ۱۳۹۸

مراسم امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی

مراسم امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی

مراسم امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی

سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۶
مراسم امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی

مراسم امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی

سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۶
مراسم امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی

مراسم امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی

سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۶
مراسم امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی

مراسم امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی

سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۶
مراسم امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی

مراسم امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی

سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۶
مراسم امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی

مراسم امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی

سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۶
مراسم امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی

مراسم امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی

سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۶
مراسم امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی

مراسم امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی

سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۶
مراسم امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی

مراسم امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی

سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۶

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پتروپارس می باشد.